Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

 

 

Το Ιστορικό Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Ζαννείου ΠΠ ΓΕΛ Πειραιά δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2012, εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Η  ζώσα μνήμη των ανώνυμων ή/και επώνυμων πληροφορητών μας και η δουλειά της Ομάδας μας δείχνουν το δρόμο για μία άλλη θέαση και βίωση της Ιστορίας-προπάντων για μία άλλη μορφή κοινωνικής συνύπαρξης.

[...]

To Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Ζαννείου Π. ΓΕΛ Πειραιά (ίδρυση 2012-2013), συμπεριλαμβάνεται (από 3 Μαΐου 2022) στην εθνική ερευνητική υποδομή για τις κοινωνικές επιστήμες, στην οποία συμμετέχουν επτά επιστημονικοί φορείς, ένα ερευνητικό κέντρο και έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πρόκειται για μία ψυφιακή πύλη ψηφιακά προσβάσιμη στην ακαδημαϊκή γνώση και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με τίτλο «Έρευνες Προφορικής Ιστορίας και Βιογραφικής Προσέγγισης» (Social Data Network - SoDaNet). Ταυτόχρονα το Social Data Network αποτελεί μέρος  της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας CESSDA (Consortium of European Social Data Archives) συνδέοντας τη χώρα με τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. (βλ. σχετικά: στα https://datacatalogue.sodanet.gr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.17903/FK2/OBKTVW και https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/root?q=Zanneio και http://oralhistoryzanneio.blogspot.com/p/blog-page_7993.html)