Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

 

 

Το Ιστορικό Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Ζαννείου ΠΠ ΓΕΛ Πειραιά δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2012, εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Η  ζώσα μνήμη των ανώνυμων ή/και επώνυμων πληροφορητών μας και η δουλειά της Ομάδας μας δείχνουν το δρόμο για μία άλλη θέαση και βίωση της Ιστορίας-προπάντων για μία άλλη μορφή κοινωνικής συνύπαρξης.